Námskeið

Tálgun grunnur/framhald/fuglar

Staða
Ended
Verð
29500
Námskeið ended

Námskeiðið byggir á grunn tækni við tálgun og þarf því enga færni fyrirfram og börn og unglingar geta komið með fullorðnum á þetta námskeið.

Boðið er upp á fjölbreytt og ólík verkefni annað hvort í gerð nytjahluta eða skrautmuna sem nýst geta sem gjafir eða til eigin nota.

Flæðiskennd upplifun og valdeflandi sköpun er hluti af markmiði kennslunnar með von um að þú njótir þess sem best að læra tálgun og ferskar viðarnytjar.

Þeir sem eru lengra komnir fara í grunn á anatomiu fugla og fólks og hvernig hnífurinn getur nálgast viðfangsefni sitt.

Allt er útvegað á námskeiðinu og efnið innifalið í gjaldinu.
Haldi núna á mánudegi og miðvikudegi frá kl. 17- 20

Þú munt læra

Sem þátttakandi á þessum námskeiðum lærir þú nýja og þægilega nálgun við tálgun með því að tileinka þér “öruggu hnífsbrögðin” þar sem báðar hendur vinna saman, önnur gefur aflið en hin stjórnar hnífnum.

Það gerir alla tálgunarvinnuna bæði öruggari og afkastameiri. Þú lærir að nota ýmiss áhöld við tálgun og skógarvinnu og hirða þau og brýna. Þú kynnist ólíkum íslenskum trjátegundum og hvernig best er að hirða skóg og nýta.

Þú lærir að lesa í form og eiginleika einstakra viðartegunda og í hvað þær henta best. Sjálfbærnihugsun er stór þáttur í skógarhirðu, nytjum og tálgunarvinnunni þar sem gert er ráð fyrir að þátttakendur læri að hugsa um trjágróður í sínu nánast umhverfi og nota grisjunarefnið í nytjahluti, gripi og skrautmuni.

Þú lærir að þurrka gripina og full vinna þá eftir tálgunina með ólíkri yfirborðmeðhöndlun og frágangi. Eftir að tökum á tækninni er náð og grunnþáttum viðarfræðinnar er vonast til að hver og einn þátttakandi geti notið sinna eigin sköpunarkrafta og valið sér viðfangsefni við hæfi og áhuga.

Lengra komnir fá einnig kennslu í fíntálgun á fuglum og fólki. Farið í fínvinnu og tækni við augu, munn og andlit sem og þrívíddarhugsun í formun.

Á námskeiðinu læra nemendur frekari meðferð hnífsins auk þess koma fleiri hnífar við sögu svo sem v-járn. brýnslu hnífanna og umhirðu þeirra.

Mismunandi viður er til skoðunnar og yfirborðsmeðferðir.

Leiðbeinandi: Bjarni Þór Kristjánsson.

Nánari upplýsingar

Börn frá 8-12 ára aldri geta eingöngu komið með fullorðnum (en hvert pláss þarf að greiða og skrá hvert þó fleiri komi saman en börnin fá tálgusettið að gjöf eftir námskeiðið) á þetta námskeið. ATh. 13 ára og eldri geta komið ein á þetta námskeið.

Námskeiðið skilar 12% afslætti til þátttakenda af öllum tálguverkfærum og brýnsluverkfærum fram yfir námskeiðið, nóg er að nefna skráninguna í verslun okkar.

Forföll tilkynnist með góðum fyrirvara og við leitumst við að bjóða í staðin þátttöku á næsta námskeiði þegar forföll vegna óviðráðanlegra orsaka koma upp (endurgreiðum ekki).

Leiðbeinandi

Bjarni Þór Kristjánsson

Reynsla og þekking Bjarna er mikil og skilar sér vel á hnitmiðuðu námskeiðinu.